<nobr id="x9jfr"></nobr>

     <th id="x9jfr"></th>

      <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

       <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
       <address id="x9jfr"></address>
       > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
       Ky? ho?p th?? 2 Qu??c h??i Trung Qu??c kho?a XIII nha?n ????c t??ng s?? 491 ?ê? a?n
        M?i nh?t:2019-03-13 17:09:10   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Nga?y 12/3, Tr???ng nho?m ?ê? a?n cu?a Ban Th? ky? Ky? ho?p th?? 2 Qu??c h??i Trung Qu??c kho?a XIII Qua?ch Cha?n Hoa cho biê?t,  ti?nh ?ê?n ha?n cho?t tiê?p nha?n ?ê? a?n, Nho?m ?ê? a?n cu?a Ban Th? ky? t??ng c??ng nha?n ????c 491 ?ê? a?n cu?a ca?c ?a?i biê?u ?ê? xua?t. Ca?c ?ê? a?n ba?m sa?t va?o ?a?i cu?c c?ng ta?c cu?a ?a?ng va? nha? n???c,  th?ng qua la?p pha?p thu?c ?a?y va? ?a?m ba?o th??c hiê?n ca?c quyê?t sa?ch va? chiê?n l???c quan tro?ng.????c biê?t, hiê?n nay, nho?m ?ê? a?n ?a? nha?n khoa?ng 8000 ?ê? nghi?, phê bi?nh va? y? kiê?n cu?a ca?c ?a?i biê?u.

       ?ng Qua?ch Cha?n Hoa cho biê?t, V?n pho?ng U?y ban Th???ng vu? ?a?i h??i ?a?i biê?u Nhan dan Toa?n Qu??c se? nghiêm tu?c t??ng h??p va? nghiên c??u ca?c kiê?n nghi? cu?a ca?c ?a?i biê?u ?ê? xua?t, ph??i h??p c? quan h??u quan chuyê?n giao gia?i quyê?t th??ng nha?t, d??c s??c thu?c ?a?y gia?i quyê?t va?n ?ê? l??i i?ch th??c tê? va? tr??c tiê?p nha?t ma? ng???i dan quan tam nha?t.

       陕西十一选五胆拖

       <nobr id="x9jfr"></nobr>

           <th id="x9jfr"></th>

            <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

             <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
             <address id="x9jfr"></address>

             <nobr id="x9jfr"></nobr>

                 <th id="x9jfr"></th>

                  <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

                   <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
                   <address id="x9jfr"></address>