<nobr id="x9jfr"></nobr>

     <th id="x9jfr"></th>

      <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

       <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
       <address id="x9jfr"></address>
       > vietnamese > Tin t?c > Qu?ng Tay > Trung tam h?i viên
       Trung Qu??c pho?ng tha?nh c?ng vê? tinh Trung Tinh 6C
        M?i nh?t:2019-03-11 18:30:35   S? l?n ?? xem:0 Ngu?n g?c:CRI

       Theo Tan Hoa xa?: Ra?ng sa?ng 10/3, Trung Qu??c ?a? pho?ng tha?nh c?ng vê? tinh Trung Tinh 6C b??ng tên l??a ?a?y Tr???ng Chinh 3B ta?i Trung tam pho?ng vê? tinh Tay X??ng.?ê?n nay, tên l??a ?a?y Tr???ng Chinh ?a? hoa?n tha?nh nhiê?m vu? bay la?n th?? 300.

       Vê? tinh Trung Tinh 6C la? vê? tinh th?ng tin-viê?n th?ng bay trên quy? ?a?o ?i?a ti?nh du?ng trong nga?nh pha?t thanh va? th?ng tin, co? thê? cung ca?p nghiê?p vu? truyê?n da?n tiê?ng no?i, d?? liê?u, so?ng pha?t thanh va? truyê?n hi?nh cha?t l???ng cao.

       \

       陕西十一选五胆拖

       <nobr id="x9jfr"></nobr>

           <th id="x9jfr"></th>

            <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

             <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
             <address id="x9jfr"></address>

             <nobr id="x9jfr"></nobr>

                 <th id="x9jfr"></th>

                  <sub id="x9jfr"><meter id="x9jfr"></meter></sub>

                   <form id="x9jfr"><meter id="x9jfr"><font id="x9jfr"></font></meter></form>
                   <address id="x9jfr"></address>